Referat - Acreditivul documentar

Categorie
Referate Economie
Data adaugarii
acum 15 ani
Afisari
2832
Etichete
acreditivul, documentar
Descarcari
892
Nota
5.5 / 10 - 2 voturi

Acreditivul documentar
Pentru a defini acreditivul documentar se impune a se face referire la Regulile si uzantele uniforme privind acreditivul documentar din Publicatia Camerei Internationale de Comert nr .500 ( 1993 ) care stipuleazã în art . 2 cã :
" Pentru scopurile acestor articole , termenii ' acreditiv documentar '( Documentary credit ) si ' scrisoare de credit stand - by ' ( Standby Letter of Credit ) , numiti în continuare acreditiv , definesc orice aranjament , indiferent cum ar fi denumit sau descris , prin care o bancã ( banca emitentã ) , actionând la cererea si dupã instructiunile unui client ( ordonatorul ) , sau din partea bãncii ,
( I ) trebuie sã facã o platã sau la ordinul unei terte pãrti ( beneficiarul ) sau trebuie sã accepte si sã plãteascã cambii trase de beneficiar , sau
( II ) autorizeazã o altã bancã sã efectueze o astfel de platã , sau sã accepte si sã plãteascã astfel de cambii , sau
( III ) autorizeazã o altã bancã sã negocieze , contra documentelor stipulate , dacã sunt îndeplinite conditiile acreditivului .
Pentru scopurile acestor articole , filialele unei bãnci în alte tãri sunt considerate bãnci separate ."
În unele lucrãri de specialitate1 , ale unor autori consacrati , definitia acreditivului documentar apare sub o formã sau alta dar sensul acesteia rãmâne acelasi .
Spre exemplificare , Imireanu A .Mihai Gheorghe ( vezi 1 ) defineste acreditivul documentar astfel : " o formã de decontare prin care plãtile se efectueazã pe mãsura livrãrii mãrfurilor , executãrii lucrãrilor si prestãrilor serviciilor , dintr-o sumã rezervatã în acest scop si tinutã la dispozitia furnizorului la unitatea bancarã a plãtitorului , într-un cont special numit cont blocat ."
În lucrarea Tranzactii comerciale internationale , Ioan Popa dã urmãtoarea definitie : "acreditivul documentar ( engl . Letter of Credit , L/C ) reprezintã angajajamentul ferm asumat de cãtre o bancã la ordinul si în contul clientului sãu ( exportatorul ) de a plãti o anumitã sumã de bani ( reprezentând contravaloarea exportului ) contra documentelor atestând efectuarea obligatiei ( livrarea mãrfii ) pe care exportatorul se obligã sã le emitã si sã le prezinte în conditiile si termenele stabilite de ordonatorul acreditivului ."
O altã definitie , datã de Al . Puiu , prezintã acreditivul documentar ca fiind " un angajament prin care o bancã ( emitentã , ordonatoare ) actionând la cererea si în conformitate cu instructiunile clientului sãu ( ordonatorul acreditivului , cumpãrãtorul ) se obligã sã efectueze o platã cãtre o tertã persoanã ( beneficiarul acreditivului , vânzãtorul ) sau sã plãteascã , ori sã accepte , ca urmare a ordinului dat de beneficiarul acreditivului , cambii care au fost trase de cãtre beneficiar sau sã autorizeze o altã bancã sã efectueze o platã cãtre beneficiar , sã accepte ori sã negocieze cambii ."
Din definitiile prezentate mai sus reiese cã , la derularea unui acreditiv documentar sunt implicate 4 pãrti , si anume :
a ) - ordonatorul acreditivului ( importatorul ) , care solicitã bãncii sale deschiderea acreditivului documentar , formuleazã în ordinul de deschidere al acestuia exigentele asupra documentelor pe care trebuie sã le depunã beneficiarul la banca sa tinând cont de clauzele stabilite în contractul de vânzare - cumpãrare , precum si de normele acceptate pe plan international , care reglementeazã continutul acreditivului ;
b ) - banca emitentã ( banca importatorului ) , care la solicitarea importatorului îsi asumã angajamentul de platã ;
c ) - beneficiarul acreditivului ( exportatorul ) , în favoarea cãruia a fost deschis acreditivul si care prezintã setul de documente la bancã în vederea încasãrii contravalorii mãrfurilor livrate ;
d ) - banca exportatorului ( banca avizatoare , notificatoare , plãtitoare , negociatoare ) , care îl deserveste pe beneficiarul acreditivului .
Între pãrtile mai sus amintite se încheie contracte separate dupã cum urmeazã:
-între importator si exportator se încheie un contract de vânzare - cumpãrare ;
-între importator si banca sa se încheie un contract pentru emiterea acreditivului documentar iar între banca emitentã si beneficiar se încheie deasemenea un contract.
Trebuie precizat faptul cã cele trei contracte sunt distincte dar practic se referã la una si aceasi tranzactie comercialã.
...


Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2024 - Referatele.org