Referat - Analiza echilibrului financiar

Categorie
Referate Economie
Data adaugarii
acum 15 ani
Afisari
16366
Etichete
analiza, echilibrului, financiar
Descarcari
1387
Nota
9 / 10 - 1 vot

ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR
SITUATIA NETA
Situatia netã calculatã ca diferentã între activul total si datoriile totale contractate dã o primã evaluare (contabilã) a întreprinderii la data închiderii exercitiului. Aceastã ecuatie fundamentalã a bilantului redã averea netã a actionarilor respectiv activul neangajat în datorii.
SITUATIA NETA = ACTIV - DATORII
INDICATORI
ANUL 1997
sfarsitul anului 1998
sfarsitul anului 1999
sfarsitul anului 2000
TOTAL ACTIV
11305661
86829329
103087813
123077986
DATORII
3306584
6531815
10532362
10840145
SITUATIE NETA
7999076
80297515
92555452
112237841
VARIATIA SITUATIEI NETE
72298438
12257937
19682389

Situatia netã 97 = 11305661 - 3306584 = 7999076
Situatia netã 98 = 868829329 - 6531815 = 80297515
Situatia netã 99 = 103087813 - 10532362 = 92555452
Situatia netã 00 = 123077986 - 10840145 = 112237841
Variatia situatiei nete98/97 = Situatia netã 98 - Situatia netã 97 = 72298438
Variatia situatiei nete99/98 = Situatia netã 99 - Situatia netã 98 = 12257937
Variatia situatiei nete00/99 = Situatia netã 00 - Situatia netã 99 = 19682389
Situatia netã prezintã o crestere în timp, fapt ce semnificã o imbogatire a intreprinderii (o crestere a capitalurilor proprii), aceasta situatie marcheaza atingerea obiectivului major algestiunii financiare , si anume maximizarea valorii capitalurilor proprii, a activului net finantat din aceste capitaluri.In toata perioada se observã o crestere a situatiei nete acest lucru aratând o îmbogãtire a patrimoniului, fiind rezultatul unei gestiuni sãnãtoase a firmei.
FONDUL DE RULMENT
Pentru realizarea echilibrului financiar la nivelul întreprinderii, trebuie sã se respecte principiul paritãtii maturitãtilor potrivit cãruia alocãrile permanente (imobilizari) trebuiesc finantate pe seama surselor permanente (capitalurile proprii si imprumuturile pe termen lung) datoritã rotatiei mai lente a acestora; alocãrile ciclice (activele circulante) se finanteazã pe seama surselor temporare (datorii pe termen scurt).
Cu cât sursele permanente sunt mai mari decât necesitãtile permanente de alocare a fondurilor bãnesti, cu atât întreprinderea dispune de o marjã de securitate, care o pune la adãpost de evenimente neprevãzute.
Acest surplus de resurse permanente, degajat de ciclul de finantare al investitiilor, poate fi rulat pentru reânnoirea stocurilor si creantelor. Aceastã utilizare potentialã a marcat si denumirea lui, si anume aceea de fond de rulment. El este expresia echilibrului financiar pe termen lung si a contributiei acestuia la realizarea echilibrului finantãrii pe termen scurt.
FOND DE RULMENT = SURSE PEMANENTE - ALOCARI PERMANENTE
Fond de rulment = (Capitaluri proprii + Datorii financiare) - Imobilizari nete de amortizare
INDICATORI
inceputul anului 1998
sfarsitul anului 1998
sfarsitul anului 1999
sfarsitul anului 2000
CAPITALURI PROPRII
7999076
80297515
92555452
112237841
DATORII FINANCIARE
0
0
0
1205939
IMOBILIZARI NETE
8044206
83994763
97294903
116078789
FOND DE RULMENT
-45129
-3697249
-4739451
-2635009
VARIATIE FR
-3652119
-1042203
2104442

FR 97 = (7999076+0) - 8044206 = -45129
FR 98 = (80297515 + 0) - 83994763 = - 3697249
FR 99 = (925555452 +0) - 97294903 = -4739451
FR 00 = (112237841 + 1205939) - 116078789 = -2635009
VARIATIA FR 98/97 = -3697249 - (-45129) = -3652119
VARIATIA FR 99/98 = -4739451 - (-3697249) = - 1042203
VARIATIA FR 00/99 = -2635009 - (-4739451) = 2104442
Mãrimea negativã a fondului de rulment reflectã absorbirea unei pãrti din resursele temporare pentru finantarea unor necesitãti permanente, contrar principiului de gestiune financiarã : la necesitãti permanente se alocã surse permanente, astfel alocãrile pe termen lung sunt finantate prin resurse pe termen scurt. Aceasta situatie ar putea fi mai putin nefavorabilã dacã firma ar duce o politicã de investitii - o orientare spre dezvoltare - accentuatã. In orice caz fondul de rulment negativ are implicatii serioase asupra trezoreriei si a capacitãtii ei de platã.
In anul 2000 se observã o tendintã de remediere a acestui dezechilibru pe termen lung, fondul de rulment, desi în continuare negativ este la jumãtate fatã de valoarea anului precedent, firma gestionând mai bine resursele atrase de la actionari sau creditori.
NEVOIA DE FOND DE RULMENT
...


Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2024 - Referatele.org