Referat - Clientii unei banci si serviciile oferite de aceasta

Categorie
Referate Economie
Data adaugarii
acum 15 ani
Afisari
6842
Etichete
clientii, unei, banci, serviciile, oferite, aceasta
Descarcari
696
Nota
9 / 10 - 1 vot


În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica necesitãþile si dorinþele clienþilor, astfel intreprinderile sã vinã în întâmpinarea acestora la cel mai înalt grad de satisfacere a clienþilor.
Conceptul susþine cã soluþia atingerii de cãtre o organizaþie a obiceiurilor propri constã în determinarea nevoilor si dorinþelor clienþilor vizaþi si în furnizarea satisfacþiei asteptate într-un mod mai eficient si mai operativ decât concurenþa.
Deci anul 1950 reprezintã momentul introducerii acestui concept si în domeniu bancar, odata cu dezvoltarea sectorului terþial (sector al servicilor). Prin marketing s-a ajuns sã se afle multe lucruri despre client.
I.1 CLIENTUL-o posibilã definiþie
Clienþii sunt cei ce apeleazã la serviciile bãncilor, dar mai întâi trebuie sã-i cunoastem mai îndeaproape. Un client este o persoanã fizicã sau juridicã care beneficiazã sau va beneficia de serviciile bãncii, cum ar fi, de exemplu cei ce apeleazã la o bancã pentru a schimba valuta. Clientul este cel ce are cont la bancã.
Nu existã o definiþie consacratã a “clientului “. Se pot face, însã, câteva precizãri despre clienþi, precizãri care ne vor ajuta sã schiþãm o definiþie a clientului din punct de vedere al bãncilor.
Clienþii pot fi definiþi dupã urmãtoarele caracteristici:
- termenul de client presupune cã este o persoanã juridicã sau fizicã care are o relaþie de afaceri cu banca;
- clientii apeleazã din când în când, la una din unitãþile bãncii, a solicita efectuarea de operaþiuni;
- clienþii folosesc unele sau toate serviciile oferite de bãnci.
Relatia dintre bancã si client a fost definitã prin lege. Aceasta se referã la îndatorirea bãncii de a avea grijã de client si la responsabilitatea bãncilor de a se asigura cã sistemul si tehnologia folositã protejeazã atât banca însãsi cât si propri clienþi.
În esenþã relaþia care existã între bancã si client este acea relaþie înte debitor si creditor. Clientul poate fi creditor, iar banca debitor. Reversul acestei situaþii se înregistreazã în cazul în care clientul împrumutã bani de la bancã. Banca nu este doar un pãstrãtor al banilor, întrucât ea poate folosi fondurile în scopul unor afaceri, dar î-si asumã obligaþia de a restitui la cerere valoarea depozitelor.
I.2 POTENTIALUL DE AFACERI OFERIT DE CLIENTI BANCII
Pentru a exista ca afaceri viabile, bãncile au nevoie de clienþi. Diferitele tipuri de clienþi au cerinþe diferite, în concordanþã cu afacerile lor sau cu nevoile personale, oferind un potenþial important pentru dezvoltarea activitãþii bancare. Cerinþele si nevoile clienþilor se pot schimba, dupã o perioadã de timp, în funcþie de noile condiþii existente în economie si societate. Pentru o bancã este avantajos sã aibã diferite tipuri de clienþi, întrucât astfel, va primi depozite si va acorda împrumuturi atât pentru afaceri cât si persoanelor particulare.
Ca urmare a valorificãrii de cãtre bancã a potenþialului de dezvoltare a activitãþii, oferit de clienþi, rezultã avantaje atât pentru bancã cât si pentru clienþi. Avantajele clienþilor pot fi considerate:
siguranþa privind depozitele pãstrate la bãnci;
dobânda primitã pentru acestea;
faptul cã sumele pãstrate n conturile bancare pot fi restituite oricând, la cerere;
transferurile de bani de care pot beneficia ( în loc de a purta asupra lor mari sume de bani în numerar).
Prin satisfacerea nevoilor clienþilor si prin oferta de servicii performante, bãncile îsi vor pãstra clienþii si vor fi în mãsurã sã ofere noi servicii. Într-o economie de piaþã este un fapt bine stabilit cã produsele bancare specializate sunt mai usor de dezvoltat si utilizat de cãtre clienþii existenþi, decât de cãtre noii clienþi. Este, prin umare important sã se identifice diferitele tipuri de clienþi si cerinþele specifice acestora. Companiile vor avea nevoi diferite în funcþie de natura si volumul afacerilor. O companie micã, de exemplu, poate avea nevoie de un împrumut pe termen scurt pentru a acoperi nevoile pentru servicii si producþie. Marii investitori pot dori sã împrumute bani pentru investiþii în asa fel încât sa-si extindã si sã-si diversifice afacerea.
Nevoile persoanelor fizice, ce îsi deschid conturi personal, pot diferi în funcþie de nivelul venitului si stilul de viaþã. În prezent, acest tip de clienþi au o pondere scãzutã în România, dar, în perspectivã, numãrul celor ce îsi deschid conturi personale ar trebui sã creascã considerabil.
Într-o economie de piaþã, clienþii opteazã pe baza nevoilor lor si vor alege o anumitã bancã, în funcþie de serviciile si avantajele oferite. Acest criteriu de opþiune va conduce un timp, la o industrie bancarã dezvoltatã în funcþie de cerere. Presiunea exercitatã de clinþii cu diferite necesitãþi si existenþa serviciilor oferite si de alte instituþii finan...


Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2024 - Referatele.org