Referat - Gestiunea financiara a intreprinderii

Categorie
Referate Economie
Data adaugarii
acum 15 ani
Afisari
10492
Etichete
gestiunea, financiara, intreprinderii
Descarcari
1634
Nota
9.67 / 10 - 3 voturi


Gestiunea Financiara a Întreprinderii
CUPRINS
Pagina
Analiza pe baza Bilantului Financiar (Analiza exigibilitate-lichiditate)........3
Analiza pe baza Bilantului Functional (operational)......................................8
Contul de Profit si Pierdere si Soldurile Intermediare de Gestiune..............13
Capacitatea de autofinantare.........................................................................19
Tabloul de finantare nevoi-resurse ...............................................................20
Analiza ratelor de structura bilantiera, de îndatorare, de lichiditate si solvabilitate....................................................................................................21
Ratele de rentabilitate....................................................................................25
Bibliografie....................................................................................................28
Analiza pe baza bilantului financiar
Analiza lichiditate-exigibilitate, numita în practica tarilor occidentale analiza patrimoniala, are meritul de a pune in evidenta riscul de insolvabilitate al întreprinderii. Aceasta consta în incapacitatea intreprinderii de a-si onora angajamentele asumate fata de terti.
Datele necesare analizei financiare sunt preluate din bilantul financiar. Constructia bilantului financiar, pornind de la elementele continute în bilantul contabil, necesita o tratare prealabila a posturilor de activ si de pasiv dupa criteriile de lichiditate-exigibilitate.
Bilantul financiar (în mil.lei)
Denumire indicator
2001
2002
Activ
Nevoi permanente:
35450
40450
Imobilizari necorporale
10000
7500
Imobilizari corporale
25000
32500
Imobilizari financiare
450
450
Nevoi temporare:
11700
17590
Stocuri
5200
6800
Creante
4500
8750
Titluri de plasament
550
150
Disponibilitati
1450
1890
Total activ
47150
58040
Pasiv
Capitaluri permanente:
38050
44340
Capital Social
25000
25000
Rezerve
10000
15000
Rezultatul net nerepartizat
0
0
Provizioane reglementate mai mari de un an
1500
2000
Datorii financiare mai mari de un an
1550
2340
Resurse temporare:
9100
13700
Furnizori
5400
7100
Datorii salariati
100
150
Datorii buget
580
690
Datorii bancare mai mici de un an
3020
5760
Total pasiv
47150
58040

Numerosi analisti financiari, pornind de la abordarea juridica a bilantului, utilizeaza conceptul de situatie neta (SN), estimând contabil valoarea drepturilor ce le poseda proprietarii asupra întreprinderii.
Situatia Neta (SN) =Activ - Datorii totale
SN (2001) = 47150 - ( 1550 + 5400 + 100 + 580 + 3020 + 1500 ) = 47150-12150 = 35000(mil.lei)
SN (2002) = 58040 - ( 2340 + 7100 + 150 + 690 + 5760 + 2000 ) = 58040-18040= 40000(mil.lei)
Spre deosebire de capitalurile proprii, notiunea de situatie neta este mai restrictiva, excluzând din categoria acestora subventiile pentru investitii si provizioanele reglementate ( Situatia Neta = Capitaluri proprii - Subventii pentru investitii – Provizioane reglementate ).
Situatia neta pozitiva si crescatoare reflecta o gestiune economica sanatoasa. Aceasta crestere este consecinta reinvestirii unei parti din profitul net si a altor elemente de acumulari. Cresterea situatiei nete marcheaza, de fapt, atingerea obiectivului major al gestiunii financiare, si anume maximizarea valorii întreprinderii, respectiv a valorii capitalurilor proprii.
Fondul de rulment permanent, determinat pe baza bilantului financiar (bilantul lichiditate-exigibilitate), constituie un fond de rulment lichiditate sau fond de rulment financiar (FRF) si poate fi stabilit prin doua modalitati:
a) FRF = Capitaluri permanente (excl. amortiz. si proviz.) - Nevoi permanente (în valoare neta)
FRF(2001)= 38050-35450= 2600(mil.lei)
FRF(2002)= 44340-40450= 3890(mil.lei)
În aceast...


Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2024 - Referatele.org