Referat - Amplificatoare elementare cu reactie

Categorie
Referate Fizica
Data adaugarii
acum 15 ani
Afisari
3417
Etichete
amplificatoare, elementare, reactie
Descarcari
1272
Nota
6 / 10 - 2 voturi

AMPLIFICATOARE ELEMENTARE CU REACTIE
Se studiaza efectul reactiei negative asupra comportarii amplificatoarelor de semnal mic cu tranzistoare bipolare; se vor efectua masuratori asupra amplificarilor de tensiune, asupra impedantelor de intrare si de iesire si asupra benzii de trecere.
DUBLETUL SERIE
1.Dubletul serie este un amplificator de semnal mic cu reactie serie de tensiune si are schema de principiu reprezentata în fig. 11.1. Tranzistoarele si împreuna cu rezistentele din circuit, formeaza amplificatorul de baza, iar reactia de tensiune se aplica prin rezistenta , în emitorul tranzistorului .
2.Relatiile aproximative pentru calculul amplificarii de tensiune sunt:
amplificarea de tensiune fara reactie (11.1), unde (11.2);
- factorul de reactie (11.3)
- amplificarea de tensiune cu reactie (11.4). Ultima relatie este valabila în cazul în care (11.5).
Prin reactie negativa se îmbunatateste stabilitatea amplificarii de tensiune la variatii ale amplificarii amplificatorului de baza, fara reactie, determinate de diferite cauze (înlocuirea componentelor defecte cu altele similare, dar nu identice, modificarea parametrilor componentelor electronice si electrice datorita variatiilor de temperatura sau ale tensiunii de alimentare, etc.).
Ca parametru cantitativ, se defineste desensibilizarea produsa prin reactie prin relatia (11.6)
3. Impedanta de intrare a dubletului serie va fi marita datorita reactiei negative aplicate în serie la intrare, iar impedanta de iesire va fi micsorata datorita reactiei negative de tensiune, astfel încât se poate considera ca dubletul serie se comporta ca un amplificator de tensiune. Relatiile de calcul, aproximative, sunt (11.7), (11.8), (11.9), (11.10).
Impedanta de intrare, pentru dubletul serie, cu sau fara reactie, se masoara conform schemei de masura din fig. 11.2 si se deternina cu relatia:impedanta de intrare= (11.11) (relatie valabila pentru ambele cazuri).
Masurarea impedantei de iesire se face conform schemei de masura din fig. 11.3, determinându-se amplificarile de tensiune în gol si în sarcina: impedanta de iesire=(11.12), relatie valabila atât pentru circuitul cu reactie cât si pentru cel fara reactie.
4.Comportarea în frecventa a dubletului serie este determinata atât de elementele reactive parazite ale schemei cât si de dependenta parametrilor tranzistoarelor de frecventa; în cazul circuitului din fig. 11.5, se foloseste o capacitate care introduce un pol dominant în functia de transfer, fixând frecventa limita de sus, , la o valoare relativ mica pentru amplificatorul fara reactie (se asigura, în acest fel, si o stabilitate a amplificatorului în cazul aplicarii reactiei negative, în sensul evitarii oscilatiilor). Pentru circuitul cu reactie se obtine o frecventa limita de sus, , mai mare, data de relatia (11.13).
DUBLETUL PARALEL
1.Dubletul paralel este un amplificator cu reactie aralel de tensiune si are schema reprezentata în fig. 11.4.
Tranzistoarele si , împreuna cu rezistentele din circuit formeaza amplificatorul de baza, iar reactia se aplica prin rezistenta . De remarcat ca rezistenta este strict necesara pentru ca reactia sa se poata aplica. Tensiunea de iesire se poate culege fie din colectorul tranzistorului (, în faza cu ), fie din emitorul tranzistorului (, în antifaza cu ).
2.Amplificarile de tensiune pentru circuitul cu reactie, pentru cele doua iesiri vor fi (11.14) si (11.14’).
Pentru semnale sinusoidale cu frecventa situata în banda de trecere a amplificatorului, amplificarile vor avea expresiile: (11.15) cu (11.16) unde pentru schema de principiu din fig. 11.4, respectiv (11.17’)pentru schema electrica din fig. 11.5; (11.18).
În aceste relatii, este amplificarea amplificatorului de baza, adica (11.19) cu (11.20), iar (11.21).
În conditiile în care (11.22) si (11.23), se obtin relatiile aproximative(11.15’) respectiv (11.18’).
3.Impedanta de intrare în dubletul paralel este data de relatia (11.24).
Datorita reactiei negative paralel, impedanta de intrare în dubletul paralel este micsorata foarte mult.
Impedantele de iesire din dublet vor fi (11.25), (11.26) respectiv (11.27), (11.28).
Impedanta de iesire din colectorul tranzistorului ramâne aceeasi si dupa aplicarea reactiei, tranzistorul comportându-se ca un generator de curent cu impedanta de iesire foarte mare. Impedanta de iesire din emitorul tranzistorului , initial foarte mica, este micsorata si mai mult datorita reactiei de tensiune a circuitului aplicata din emitorul tranzistorului .
Masurarea impedantelor de intrare si de iesire se face conform schemelor de masura din fig. 11.2 si respectiv, fig. 11.3, folosindu-se aceleasi relatii pentru calcul.
4.În privinta comportarii în frecventa a dubletului paralel se pot face aceleasi obs...


Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2024 - Referatele.org