Referat - Capacitate Geografie - Programa

Categorie
Referate Geografie
Data adaugarii
acum 15 ani
Afisari
6432
Etichete
capacitate, geografie, programa
Descarcari
888
Nota
9 / 10 - 1 vot


PROGRAMA PENTRU EXAMENUL NATIONAL
DE CAPACITATE 2001
GEOGRAFIA ROMÂNIEI
I. STATUTUL DISCIPLINEI
Geografia României are, în cadrul examenului de capacitate, pentru anul scolar 2000-2001, statutul de disciplina optionala, la alegere cu Istoria românilor.
Proba de examen este o proba scrisa cu durata de desfasurare de 2 ore.
Ponderea notei obtinute la Geografia României în media generala a examenului de capacitate este de 1/3, respectiv 1/4 pentru elevii care sustin 4 probe (absolventii studiilor gimnaziale care au urmat studiile într-o limba a minoritatilor nationale).
II. OBIECTIVE
Prin sustinerea probei de Geografia României din cadrul examenului de capacitate, elevii trebuie sa demonstreze ca satisfac urmatoarele obiective:
Situarea corecta în spatiu si timp a principalelor fapte specifice (elemente, fenomene, procese) ce definesc geografia României.
– sa localizeze corect elementele de baza ale geografiei României (unitatile majore de relief, elemente legate de hidrografie, clima, vegetatie si principalele orase).
– sa aplice criterii de ordonare (cantitative, calitative si cronologice).
– sa identifice sistemele spatiale si functionale principale (sisteme urbane, de transport etc.).
2. Cunoasterea si interpretarea unor suporturi grafice si cartografice.
2.1– sa cunoasca repartitia spatiala a principalelor elemente naturale si socio- economice ale tarii noastre.
2.2 - sa interpreteze suporturi grafice si cartografice.
3. Întelegerea si utilizarea adecvata a terminologiei specifice.
3.1 – sa identifice numele proprii de baza si termenii geografici specifici în texte si pe suporturi cartografice.
3.2 – sa defineasca principalii termeni geografici specifici.
3.3 – sa utilizeze terminologia specifica de baza (nume proprii si notiuni) referitoare la geografia României, în contexte variate.
4. Întelegerea relatiilor majore între componentele geografice de baza ale teritoriului tarii noastre.
4.1 – sa sesizeze caracterul reciproc al relatiilor dintre componentele geografice ale unui teritoriu.
4.2 – sa explice relatii existente între grupuri de componente (de exemplu: între relief si clima, relief si vegetatie, clima si vegetatie, relief si reteaua hidrografica etc).
5. Cunoasterea caracteristicilor de baza ale mediului geografic al tarii noastre.
5.1 – sa explice transformarile recente din mediul geografic la nivelul tarii si la nivel regional.
5.2 – sa demonstreze întelegerea consecintelor deteriorarii mediului geografic din tara noastra.
6. Analiza elementelor geografice caracteristice ale unor unitati teritoriale reprezentative.
6.1 – sa aplice algoritmi/structuri de prezentare a informatiilor referitoare la unitatile de relief ale României.
6.2 – sa sintetizeze elementele semnificative referitoare la unitati teritoriale majore.
III. CONTINUTURI
România - pozitia geografica
Relieful
Clima
Hidrografia
Vegetatia, fauna si solurile
Populatia
Asezarile omenesti
Organizarea administrativ teritoriala
Agricultura
Industria
Sectorul tertiar (al serviciilor)
Caile de comunicatie
România în Europa si în lume
Probleme ale mediului înconjurator.
NOTA: Nu sunt obligatorii:
Continutul hartilor de la capitolele AGRICULTURA si INDUSTRIA.
Repartitia geografica a industriei.
Este recomandat unul dintre urmatoarele manuale:
Geografie, manual pentru clasa a VIII-a, Editura All, editia 2000, autor: Grigore Posea,
Geografia României, manual pentru clasa a VIII-a, Editura Corint, editia 2000, autor: Octavian Mândrut,
Geografie, manual pentru clasa a VIII-a, Editura Humanitas, editia 2000, autori: Silviu Negut, Gabriela Apostol, Mihai Ielenicz
IV. SCHEMA DE NOTARE
Matricea de specificatii
În cadrul probei de examen, itemii vor concretiza continuturile si obiectivele programei în aproximativ urmatoarele procente:
1. Elemente introductive
5-10%
2. Geografie fizica
50-60%
3. Populatia si asezarile omenesti
20-25%
4. Geografie economica
15-20%

Structura probei de examen
Proba de examen va fi alcatuita din mai multe tipuri de itemi cum ar fi:
itemi obiectivi (cu alegere duala, alegere multipla etc.);
itemi semiobiectivi (cu raspuns scurt, de completare etc.);
itemi subiectivi (de tip eseu structurat sau liber).
Acesti itemi sunt concretizati într-o gama larga de forme, inclusiv itemi care se bazeaza pe suporturi cartografice.
...


Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2024 - Referatele.org