Referat - Ecuaţia de gradul al doilea

Categorie
Referate Matematica
Data adaugarii
acum 15 ani
Afisari
3526
Etichete
ecua355ia, gradul, doilea
Descarcari
653
Nota
1 / 10 - 1 vot

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICA
Unitatea de învatare: Ecuatia de gradul al doilea
Tema lectiei: Rezolvarea în R a ecuatiilor de forma: . Aplicatii
Tipul lectiei: Lectie de fixare si formare de priceperi si deprinderi.
Obiective cadru:
Cunoasterea si întelegerea conceptelor, a terminologiei si a procedurilor de calcul specifice matematicii;
Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme;
Dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic;
Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii în contexte variate.
Obiective de referinta:
Sa aproximeze nr. reale si solutii ale unor ecuatii sau sisteme de ecuatii pentru a verifica validitatea unor calcule;
Sa utilizeze elemente de calcul algebric pentru a rezolva ecuatii si inecuatii, precum si pentru a aplica formule de calcul;
Sa construiasca generalizari si sa investigheze valoarea de adevar a unor enunturi;
Sa prezinte în mod coerent solutia unei probleme, corelând diverse modalitati de exprimare (cuvinte, simboluri matematice, diagrame);
Sa discute în cadrul unui grup avantajele si dezavantajele utilizarii unei metode de rezolvare sau a unei modalitati de prezentare a unui demers matematic;
Manifestarea perseverentei si gândirii creative în rezolvarea de probleme.
Obiective operationale:
cognitive:
OC1 = Consolidarea cunostintelor elevilor privind rezolvarea ecuatiilor cu
o necunoscuta;
OC2 = Reactualizarea cunostintelor elevilor privind formulele de calcul
prescurtat;
OC3 = Fixarea la elevi a metodelor de rezolvare a formelor „incomplete”
ale ecuatiei de gradul al doilea;
OC4 = Elevii sa-si însuseasca si sa aplice formula discriminantului si
formula de rezolvare ecuatiei ;
OC5 = Elevii sa aplice metodele cele mai potrivite în scopul eficientizarii
rezolvarilor.
afective:
OA1 = Participarea cu interes la lectie;
OA2 = Dezvoltarea interesului pentru studiul matematicii.
Strategii didactice:
Metode si procedee: conversatia, munca independenta, demonstratia, exercitiul, explicatia;
Mijloace de realizare: manualul, fise de exercitii, laptop, videoproiector,
ecran de proiectie;
Forme de organizare: grupe de elevi.
DESFASURAREA LECTIEI
Etapele lectiei
(timp)
Obiective
Continutul lectiei
Strategii didactice
1
2
3
4
Moment organizatoric (2 min)
P: Creeaza conditiile necesare desfasurarii lectiei. Verifica prezenta elevilor.
E: Se pregatesc cu cele necesare pentru lectie. Se asigura ordinea si disciplina.
Conversatia
Verificarea cunostintelor din lectia anterioara, tema (10 min)
OA1
OC1
OC2
OC3
P: Titlul lectiei anterioare .
E: Rezolvarea în R a ecuatiilor de forma
.
P: Care sunt formele „incomplete” ale ecuatiei si metodele lor de rezolvare?
E: Cazurile particulare ale acestei ecuatii sunt:
Daca  
Daca 
daca Ø;
daca ;
daca .
Daca .
Conversatia
Explicatia
1
2
3
4

OA1
OC4
P: Invita câte un elev la tabla pentru fiecare din cele trei cazuri.
P: Prezinta apoi aceste cazuri folosind calculatorul si o prezentare cu diapozitive, de tip PowerPoint. (care ramâne activa pe durata desfasurarii lectiei).
P: Care este metoda de rezolvare a formei complete (generale) a ecuatiei
.
E: Se calculeaza discriminantul
Formula pentru solutiile ecuatiei este:
Daca Ø;
Daca
Daca
P: Verifica frontal temele scrise facând eventual observatii, iar daca exista exercitii nefinalizate le sugereaza elevilor metoda de rezolvare.
E: Elevii îsi verifica tema si corecteaza eventualele greseli.
Conversatia
Conversatia
Anuntarea temei si a obiectivelor (3 min)
OA2
P: „Ecuatii de forma
.
Aplicatii”.
Ne propunem sa consolidam ceea ce am dobândit în lectia anterioara si pentru aceasta vom lucra pe grupe eterogene de elevi (4 grupe a câte 7 elevi).
E: Fiecare elev primeste câte o fisa de exercitii, corespunzator grupei din care face p...


Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2024 - Referatele.org