Referat - Corelatia

Categorie
Referate Romana
Data adaugarii
acum 8 ani
Afisari
1389
Etichete
corelatia
Descarcari
541
Nota
9 / 10 - 1 vot


Tema : Corelatia dintre propozitiile bimembre si cele
monomembre în limbile româna si rusa
2002
CUPRINS
Introducere..........................................................................
Capitolul 1
Controverse în jurul conceptului de propozitie
si a criteriilor de clasificare a acestora................................
§1. Discutii în jurul conceptului de propozitie....................
§2. principii de clasificare a propozitiilor în
limbile comparate................................................................
Capitolul 2
Tipologia propozitiilor bimembre si monomembre
în limbile româna si rusa.....................................................
§1. Unele tipuri de propozitie bimembre românesti si
echivalentul lor în rusa........................................................
§2. Echivalentele monomembre rusesti ale unor
propozitii bimembre din limba româna...............................
§3. Propozitii infinitivale în limba româna si rusa..............
§4. Traducerea inadecvata a unor tipuri de propozitii........
§5. Modele izomorfe si alomorfe obtinute la traducerea
propozitiilor bimembre din limba româna în limba rusa....
Închiere...............................................................................
Bibliografie.........................................................................
Surse beletristice.................................................................
INTRODUCERE
Tema cercetarii noastre o constituie : corelatia dintre propozitiile bimembre si cele monomembre din limbile româna si rusa . În lucrare se preconizeaza analiza criteriilor de clasificare a propozitiilor bimembre atît în limba româna , cît si în limba rusa.
Trebuie sa mentionam ca : „propozitia este cea mai mica unitate a sintaxei care poate aparea de sine statatoare si care comunica o judecata logica sau o idee caracter afectiv sau volitional ...” 1
În limba româna sau efectuat multiple cercetari privind propozitia ca uniate sintactica.
Problema clasificarii propozitiilor a fost pusa în discutie de lingvisti români si rusi ca: A. Ciobanu, I. Iordan, I. Coteanu, M. Avram , I. Etco, C. Dimitriu , A.A. Sahmatov, E. S. Skoblikova, I. Raspopov, s.a.
În lingvistica româneasca si cea rusa problema clasificarii propozitiilor este abordata controversat, discutiile continuînd si în prezent . Cu toate acestea, nu a fost propusa, deocamdata, o clasificare univoca a categoriei sintactice vizate.
În plan confruntativ – contrastiv, se observa atît similitudini cît si deosebiri între limbile româna si rusa. De mentionat ca nu orice propozitie bimembra din româna se reda prin una bimembra în rusa si viceversa . Adesea unei propozitii bimembre românesti îi corespunde în limba rusa una monomembra. Am remarcat si alte neconcordante despre care intentionam sa relatam în prezenta lucrare. Cele mentionate determina actualitatea temei abordate.
În limbile comparate remarcam propozitii bimembre si monomembre care la rîndul lor, se divizeaza în cîteva categorii.
Limba româna este de origine romanica, pe cînd limba rusa este o limba slava, de aceea la traducere întîlnim mari greutati si structuri alomorfe.
Scopurile lucrarii rezida în urmatoarele:
a releva asemanarile si deosebirile privind propozitiile bimembre si echivalentele lor în limbile comparate;
a observa schimbarile ce survin la traducerea propozitiilor dintr-o limba în alta;
a examina problema clasificarii adecvate a propozitiilor bimembre în limbile comparate.
Lucrarea data este alcatuita din „Introducere” si doua capitole.
În capitolul 1 : „Controverse în jurul conceptului de propozitie si a criteriilor de clasificare a acestora” vom încerca sa comentam diverse definitii ale propozitiei. Vom elucida unele divergente în abordarea propozitiilor bimembre si monomembre în limbile româna si rusa si principiile de clasificare a propozitiilor semnalate în limbile comparate.
Capitolul 2 „Tipologia propozitiilor bimembre si monomembre în limbile româna si rusa” este preponderent practic, urmînd analiza exemplelor din literatura artistica. Ne vor interesa propozitiile bimembre românesti în limba rusa, unele echivalente monomembre în limbile comparate. Vom comenta si ex...


Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2021 - Referatele.org