Referat - Ioan Slavici - Mara

Categorie
Referate Romana
Data adaugarii
acum 11 ani
Afisari
6774
Etichete
ioan, slavici, mara
Descarcari
1112
Nota
6 / 10 - 3 voturi

Mara
Ap(rut (n 1894 (n revista "Vatra ", iar (n 1906 (n volum, c(nd romanul rom(nesc
cunoscuse (nc( pu(ine (mpliniri , printre care " Ciocoii vechi (i noi " de N. Filimon ori "Via(a la
(ara " (i "T(nase Scatiu" de Duiliu Zamfirescu, "Mara " face din I. Slavici un deschiz(tor de
drumuri (n sensul realiz(rii unor personaje complexe ,bine controlate, (n acela al zugr(virii
realiste a unui mediu distinct, t(rgul transilv(nean, precum (i (n privin(a fundament(rii analizei
psihologice.
Subiectul. Romanul urm(re(te destinul Marei , precupea(( de la Radna, (i al copiiilor
ei, Persida (i Tric(, pe parcursul trecerii acestora spre v(rsta adult(. De(i v(duv( (so(ul ei
B(rzovanu, care c(t a tr(it a fost "mai mult c(rpaci, dec(t cizmar"), eroina reu(e(te, datorit(
spiritului ei (ntreprinz(tor, s( duc( o via(( prosper(, mascat( de zg(rcenia (i de permanentele
ei v(ic(reli. Persidei (i asigur(, cu minimum de efort financiar, bun( educa(ie la c(lug(ri(e
cu ajutorul maicei Aegidia, iar pe Tric( (l d( ucenic la cojocarul Bocioac(. Romanul consacr(
un spa(iu extins vie(ii sentimentale a tinerei Persida, care , iubit( de teologul Codreanu (i de
fiul unui m(celar bogat, Na(l, (l alege pe acesta din urm(. Dup( un (ndelungat proces de
precizare (i cristalizare a sentimentului, care (i une(te, Presida (i Na(l, sunt cununa(i pe
ascuns de generosul Codreanu (i pleac( la Viena , nevoi(i s(-(i p(r(seasc( locurile natale,
unde unirea a doi tineri de na(ionalit((i diferite (nt(mpin( opozi(ia unui mediu dominat de pre-
judec((i (i, (n primul r(nd a p(rin(ilor. Greut((ile cu care se confrunt( (i dup( (ntoarcerea de la
Viena, precum (i evolu(ia divergent( a caracterelor lor (n(spresc rela(iile dintre cei doi so(i.
Situa(ia se (mbun(t((e(te, relativ, o dat( cu na(terea copilului , c(nd Mara (i Hub(r accept(
(n sf(r(it c(s(toria (ncheiat( f(r( voia lor. Un nou conflict este pe cale s( izbucneasc( (n pri-
vin(a religiei (n care s( fie botezat copilul.C(nd acest conflict se aplaneaz(, romanul se
(ncheie, brusc (i brutal, cu uciderea b(tr(nului Hub(r, de c(tre fiul s(u natural, dementul
Bandi.
Personajele.De(i personajul Mara , ocup( (n carte un spa(iu mai pu(in extins dec(t
fiica ei, Persida, totu(i , figura precupe(ei dein Radna domin( (ntregul roman prin for(a ei,
prin pregnan(a tr(s(turilor (i prin complexitate. Mara este un presonaj, la care se raporteaz( (i ce-
lelalte (i care prin ponderea lui reprezint( un factor de echilibru. (nsu(i portretul ei fizic suge-
reaz( masivitate, stabilitate: "Muiere mare , sp(toas(, greoaie (i cu obrajii b(tu(i de soare, de
ploi (i de v(nt, Mara st( ziua toat( sub (atr( (n dosul mesei pline de poame (i de turt( dulce."
Sufletul ei este dominat de dou( pasiuni :pentru copiii s(i (i pentu agonisirea de bani. Dac(
(n cazul personajului Ghi(( din nuvela Moara cu Noroc, dragostea fa(( de familie (i patima ,
cele dou( sentimente nu intr( (n conflict atunci, c(nd este vorba de Mara. Inventiv(, aceasta
g(se(te totdeauna modalitatea se a-(i realiza planurile, (n ceea ce-i prive(te pe copiii cu c(t
mai pu(in( cheltuial(, determin(nd-o pe maica Aegidia s-o (in( pe Persida aproape gratis,
iar pe cojocarul Bocioac( s( plteasc( scutirea lui Tric( de armat(. Simbolic( pentru echilibrul
afectiv al Marei (ntre dragostea pentru copii (i iubirea de bani este existen(a celor trei ciorapi,
(n care eroina ((i p(streaz( economiile: "Unul pentru zile de b(tr(ne(e (i pentru (nmorm(ntare,
altul pentru Persida, (i al treilea pentru Tric(." C(nd trebuie s( fac( o investi(ie mai important(,
cum este aceea pentru arendarea podului de peste Mure(, Mara ia bani din ciorapul destinat
Persidei, ilustr(nd astfel o anume zg(rcenie, vizibil( (i (n gesturile care (nso(esc punerea bani-
lor la p(strare: " C(nd poate s( pun( florinul ia-l s(rut(, apoi r(m(ne a(a, singur(, cu banii
(ntin(i pe mas(, st( pe g(nduri (i (ncepe (n cele din urm( s( pl(ng(. " Ca (i alte personaje ale
lui Slavici, Mara est caracterizat( de orgliul care la ea (mbrac( forma m(ndriei de a-(i fi f(cut
stare prin munca ei proprie, (i a orgoliului matern : "Tot n-are nimeni copii ca mine !" repet(
(n diferite (mprejur(ri personajul, (i aceast( exclama(ie plin( de satisfac(ie domin( romanul cu
frecven(a unul laitmotiv, ap(r(nd chiar (n situa(iile (n care comportarea copiilor o sup(r( la (n-
ceput pe mam(. Aceast( capacitate a energicei Mara de a trece peste conflictele care o opun
uneori copiilor ce (i nesocotesc voin(a ( fuga Persidei cu Na(l , (n rolare lui Tric( ) o caracterizeaz(
drept o fire adaptabil( pentru care imperativele realit((ii (nseamn( mai mult dec(t s( l...


Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2024 - Referatele.org