Referat - Pronumele

Categorie
Referate Romana
Data adaugarii
acum 8 ani
Afisari
1621
Etichete
pronumele
Descarcari
380
Nota
6.67 / 10 - 3 voturi

Pantan Andrei
PRONUMELE
Pronumele este partea de vorbire flexibil( care (ine locul unui substantiv.
Feluri: personal, de polite(e, reflexiv, de (nt(rire, posesiv, demonstrativ, nehot(r(t, interogativ, relativ (i negativ;
Observa(ii:
1.Pronumele personal, de polite(e (i reflexiv nu devin niciodat( adjective.
2.Pronumele de (nt(rire, posesiv, demonstrativ, nehot(r(t, interogativ, relativ (i negativ pot fi adjective.
3.Pronumele personal, de polite(e, reflexiv, de (nt(rire (i posesiv au forme dup( persoan(.
1.PRONUMELE PERSONAL
Pronumele personal indica diferitele persoane care participa la actul comunicarii.
Observa(ii:
1.Forme neaccentuate se (nt(lnesc doar (n cazurile Ac. (i D.
2.Vocativ are numai persoana a II-a: tu! voi!
3.Genitiv-numai persoana a III-a: lui, ei, lor.
4.Persoanele I (i a II-a nu au forme dup( gen : eu, tu, noi, voi
5.Pronumele d(nsa, d(nsul, d(n(ii, d(nsele sunt pronume personale, nu de polite(e
Func(ii sintactice:
-subiect: N: Tu ajungi primul.
-nume predicativ (n: N: Fratele meu este el.
Ac: (ntrebarea este pentru tine.
G: Cartea este a lui.
-atribut pronominal (n: N(apozi(ie): Invitatul,adic( el, s( pofteasc( (n cas(.
G: Sfatul lui dovese(te (n(elepciune.
Cartea din fata lui este a mea.
D: Copilu-i st(tea lini(tit (dativ posesiv)
-complement direct (n: Ac: Te (ntreb (i pe tine despre acest lucru.
-complement indirect (n: Ac: A vorbit cu mine.
D: Lui i-am dat o carte.
G: (cu prepozi(ie) N(pasta a c(zut asupra ei.
-complement circumstan(ial de loc (n:Ac: Merge la voi.
G: (cu prep. sau locutiune prep.) S-a a(ezat (n fa(a lui.(ei, lor)
D: ((nso(it de prep. sau loc. prep. cu form( nearticulat():(n fa((-mi se a(ezase o persoan( important(.
-complement circumstan(ial de mod (n:Ac: A r(spuns ca tine.
-complement circumstan(ial de cauz(: G: N-a venit din pricina lui.
Situa(ii (n care pronumele personal nu are func(ii sintactice:
-(n V (tu! voi!)
-dativul etic: Vor s( mi-l omoare
-c(nd are valoare neutr(: A luat-o la fug(
D(-i (nainte f(r( grij(!
2.PRONUMELE DE POLITE(E
Pronumele personal de politete sau de reverenta arata respectul fata de o persoana.
Are numai forme pentru persoanele a II-a (i a III-a
pers. a II-a: N-Ac: dumneata, dumneavoastr(
G-D: dumitale
pers. a III-a: N-Ac-G-D: dumnealui, dumneaei, dumnealor
Observa(ii:
-alte pronume de polite(e: -Domnia ta (sa, lui, voastr(), M(ria ta(sa, lui, voastr(),(n(l(imea ta (sa, lui, voastr()
-Excelen(a ta (sa, lui, voastr().-folosite mai rar (n vorbirea contemporan(
-forme afective: mata, m(t(lu((, m(t(lic(, t(lic(, matale
-func(ii sintactice: acelea(i cu ale pronumelui personal( excep(ii atributului pronominal (n D. (i complementului circumstantial de loc (n D).
3.PRONUMELE REFLEXIV
Pronumele reflexiv exprima identitatea dintre obiectele asupra carora se exercita direct sau indirect actiunea verbelor si subiectul acestora.
Observa(ii:
-are forme proprii numai pentru pers. a III-a, cazurile D. (i Ac.
D: sie, sie(i/((i, (i
Ac: (pe) sine/ se
-pentru persoana I (i aII-a (mprumut( formele de la pronumele personale:
D: (mi, ((i-, ne, v( ((mi amintesc…)
Ac: m(, te-, ne-, v( (ma g(ndesc…)
-formele de mai sus devin reflexive numai dac( au aceea(i persoan( cu verbul:
te g(nde(ti m( fr(m(nt
Func(ii sintactice:
-complement direct: Ac: Te prive(ti (n oglind(.
-complement indirect: D: ((i cumperi o carte.
Ac: Rar vorbea despre sine.
-atribut pronominal: Ac: Lauda de sine ……
D: (dativ posesiv) Si-a certat copiii (copiii-(i)
Mi-am aranjat c(r(ile (c(r(ile)
Observatii:
C(nd nu are func(ie sintactic(, pronumele reflexiv se analizeaz( (mpreun( cu verbul, fiind marca diatezei reflexive.
Forma accentuat( de Ac., (nso(it( de articolul hotarat se substantivizeaz( (Si-a (optit (n sinea lui)
4.PRONUMELE (I ADJECTIVUL DE (NT(RIRE
Forme:
-masculin, singular: (eu) (nsumi fiu (m.sg)-vocala u- (nsumi (m.sg.)
(tu) (nsu(i
(el) (nsu(i
-feminin, singular: (eu) (ns(mi fiic( (f.sg.)-vocala (-(ns(mi (f.sg.)
(tu) (ns((i
(ea) (ns((i
-masculin, plural: (noi) (n(ine fii (m.pl)-vocal( i-(n(i(i (m.pl.)
(voi) (n(iv(
(ei) (n(i(i
-feminin, plural: (noi) (nsene fiice (f.pl)-voc...


  • Referate asemanatoare

Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2021 - Referatele.org