Referat - Reglementarea cetateniei UE

Categorie
Referate Drept
Data adaugarii
acum 15 ani
Afisari
3287
Etichete
reglementarea, cetateniei
Descarcari
937
Nota
9 / 10 - 1 vot

REGLEMENTAREA CETATENIEI UNIUNII EUROPENE
Cetatenia a fost instituita prin dispozitiile Tratatului de la Maastricht, care a introdus in Tratatul CE partea a doua, intitulata “ Cetatenia Uniunii”, cuprinzand art.8(17)-8 E (22).
Astfel, conform dispozitiilor art. 8(17) par. 1, se instituie o cetatenie a Uniunii. Este cetatean al Uniunii orice persoana avand nationalitatea unui stat membru.
Art. 8(17) par. 2 dispune ca cetatenii Uniunii se bucura de drepturile si sunt sunt supusi,implicit, indatoririlor prevazute de tratat.
Alte dispozitii relative la cetatenia europeana sunt cuprinse in art. 255 par. 1 din Tratatul CE, care reglementeaza dreptul de acces la documentele institutiilor comunitare ( Consiliu, Comisia, Parlamentul European).
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene reglementeaza in Capitolul V intitulat “Cetatenie”- drepturile ce decurg din calitatea de cetatean european si anume:
-art. 39 – dreptul de vot si de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul European;
1. Orice cetatean si orice cetateana ai Uniunii au drept de vot si de a fi alesi la alegerile pentru Parlamentul European in statul – membru in care el sau ea isi au domiciliul in aceleasi conditii ca si resortisantii acelui stat.
2. Membrii Parlamentului European sunt alesi prin sufragiu universal direct, liber si secret.
-art. 40 – dreptul de vot si de a fi ales la alegerile municipale;
Orice cetatean sau orice cetateana a Uniunii au drept de vot si de a fi ales la alegerile municipale in statul membru in care isi are domiciliul.
-art. 41 – dreptul la o buna administrare;
1.Orice persoana are dreptul ca treburile sale sa fie tratate impartial, echitabil si intr-un timp rezonabil de institutiile si organele Uniunii.
2.Acest drept comporta indeosebi:
- dreptul oricarei persoane de a fi ascultata inainte ca o masura individuala, care o afecteaza defavorabil, sa fie adoptata impotriva sa;
- dreptul de acces al oricarei persoane la un dosar care o priveste, cu respectarea intereselor legitime de confidentialitate si a secretului profesional si de afaceri;
obligativitatea pentru administratie de a-si motiva deciziile;
3.Orice persoana are dreptul la reparare din partea Comunitatii a
daunelor cauzate de institutii sau de catre agentii lor aflati in exercitiul functiunilor lor, in conformitate cu principiile generale comune drepturilor statelor- membre.
4.Orice persoana poate sa se adreseze institutiilor Uniunii intr-una din limbile tratatelor si trebuie sa primeasca un raspuns in acceasi limba
-art. 42 – dreptul de acces la documente;
Orice cetatean sau orice cetateana a Uniunii sau orice persoana fizica sau juridica care locuieste sau isi are resedinta statutara intr-un stat-membru are dreptul de acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului sau ale Comisiei.
-art. 43 – mediatorul;
Orice cetatean sau orice cetateana a Uniuniisau orice persoana fizica sau juridica, care locuieste sau isi are resedinta statutara intr-un stat- membru are dreptul de a-l sesiza pe mediatorul Uniunii in caz de proasta administrare in activitatea institutiilor sau organelor comunitare, cu exceptia Curtii de Justitie si a Tribunalului de prima instanta, in exercitarea functiilor lor jurisdictionale.
-art. 44 – dreptul la petitie;
Orice cetatean sau orice cetateana a Uniunii sau orice persoana fizica sau juridica care locuieste sau isi are resedinta statutara intr-un stat-membru are dreptul de petitie in fata Parlamentului European.
-art. 45 – libertatea de circulatie si de sedere;
1. Orice cetatean sau orice cetateana a Uniunii are dreptul sa circule liber pe teritoriul statelor-membre.
2. Libertatea de circulatie si de sedere poate fi acordata conform Tratatului de constituire a Uniunii Europene, resortisantilor statelor-terte ce locuiesc legal pe teritoriul unui stat-membru.
-art. 46 – protectia diplomatica si consulara;
Orice cetatean al Uniunii beneficiaza, pe teritoriul unei tari unde statul membru al carui resortisant nu este reprezentat, de protectia misiunilor diplomatice si consulare ale oricarui stat membru in aceleasi conditii ca si nationalii acestuia.
Drepturile ce decurg din calitatea de cetatean european, pot fi clasificate in urmatoarele categorii: drepturi politice, libertati cu caracter economic si drepturile garantii.
Din categoria drepturilor politice fac parte:
dreptul de vot si de a fi ales la alegerile locale
dreptul de vot si de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul European
Din categoria libertatilor cu caracter economic fac parte:
dreptul la libera circulatie si dreptul la sejur.
libera circulatie a lucratorilor si accesul liber la locurile de munca salariate
libertatea de stabilire pe teritoriul oricarui stat membru care presupune accesul la activitatile nesalariate pr...


Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2024 - Referatele.org