Referat - Manastiri din Muntenia - Oltenia

Categorie
Referate Religie
Data adaugarii
acum 15 ani
Afisari
2921
Etichete
manastiri, din, muntenia, oltenia
Descarcari
1090
Nota
9 / 10 - 1 vot


Mânastiri din Muntenia - Oltenia
Mânastirea Arnota este o mânastire de calugari, cu hramul Sfintii Arhanghel Mihail si Gavril, com Costesti jud Vâlcea, ctitorie a lui Matei Basarab (1633-1636) pe temelia unei biserici nedatate; amsamblu renovat de Constantin Brâncoveanu (1705-1706) si în stil neogotic sub Barbu Stirbei (1852-1856); remarcabile picturi murale interioare (1644), cu un valoros tablou votiv, apartinând zugravului Stroe din Târgoviste, întregite în pronaos în epoca brâncoveneasca de zugravii Enache si Preda; mormântul lui Matei Basarab si al vornicului Danciu, tatal sau; muzeu de arta religioasa; arhondaric.
Mânastirea Bistrita este o mânastire de calugarite, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, com Costesti jud Vâlcea, 40 km de Rm Vâlcea, ctitorie a boierilor Craiovesti, înainte de 1491, în preajma unei stihastii, datând de la începutul sec XIV, refacuta dupa darâmarea de Mihnea Voda cel Râu (1509), pictata de Dobromir Craiovescu, cu picturi murale valoroase (1513-1514), în Pestera Bistritei schit cu biserica sapata în piatra cu hramul Sfintii arhangheli Mihail si Gavriil constuita de Mitropolitul Teofil în 1633. Vestigii si odoare: racla de argint aurit, danie a lui Constantin Serban si a sotiei sale (1654-1658), cu moastele Sfântului Grigorie Decapolitul (842), tipografia lui Macarie, mester de tipar slavon, picturi murale si arhitectura din sec XVI, broderii, piese argintarie si icoane vechi, icoana Hodighitria, sec XVI, arhodaric.
Mânastirea Brâncoveni este o mânastire de calugarite, cu hramul Sfântul Nicolae, com Brâncoveni, jud Olt, ctitorie a boierilor Craiovesti, sec XVI, refacuta si fortificata de Matei Basarab în 1640, biserica actuala ctitoritade Constantin Brâcoveanu în 1699, pictata în 1702, bolnita noua, construita în 1700 de acelasi Sfânt martir, cu hramul Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, pastreaza pictura originala, paraclis (1634-1635), cu hramul Sfântul Nicolae, fragmente din pictura originala în registrele inferioare, în biserica mare mormântul lui Radu Popa Sapca, arhondari.
Mânastirea Calui este o mânastire de calugarite, cu hramul Sfântu Nicolae, com Oboga jud Olt, ctitorita de fratii Vlad Banul, Dumitru Parcalab si Balica Spatar (1516-1521), finisata si înfrumusetata de boierii Buzesti în 1588, zid de incinta, picturi murale interioare executate în fresca de Mina (1593-1594), bine conservata cu un expresiv tablou al buzestilor, altul al lui Mihai Viteazul si Petru Cercel, icoane si pietre funerare din sec XVI-XVII, arhondric.
Mânastirea Calui Mânastirea Jitianu
Mânastirea Jitianu este o mânastire de calugari, cu hramul Sfântul Dumitru, com Podari jud Dolj 5 km de Craiova, atribuita jupânesei Maria din Obede si boierului Bengescu, sfârsitul sec XVI, biserica din zid de plan triconic, cu turla pe naos, cladita de vistierii Ghinea Bratasescu si Udriste (1654-1658), reparata si zugravita în 1812, turnul-clopotnitei din 1701; colectie de arta bisericeasca veche din întreaga Arhiepiscopie a Craiovei; arhondaric.
Mânastirea Cornetu este o mânastire de calugarite, sub hramul Sfântului Ioan Botezatorul, satul Calinesti 45 km de RM Vâlcea, ridicat în defileul Oltului de Mares Bajescu si Maria, sotia sa, în 1666, expresie arhitecturala din vremea lui Matei Basarab, biserica refacuta si zugravita de Jupân Alecsa în 1741 si de capitan Loviste în 1835 în incinta de piatra, mica si bine proportionata, poseda picturi murale interoare, executate în fresca, în stil bizantin si pereti exteriori decorati cu butoni si placi de teracota.
Mânastirea Cornetu Mânastirea Turnu
Mânastirea Turnu este o mânastire de calugarite, orasul Calimanesti jud Vâlcea, biserica mica cu hramul Intrarea în Biserica a Maicii Domnului, ctitorita în 1676 de Mitropolitul Varlaam pe locul alteia vechi de lemn din sec XVI, repictata de Agafton Ieromonahul în 1866; asezamânt integral restaurat de Gherasim Timus, Episcop al Argesului, biserica refacuta în 1933, pictata în fresca de D. Belizarie; arhitectura fidel apropiata Coziei vechi, sculpturi interioare în lemn; biserica mare cu hramul Schimbarea la Fata, trapeza si chilii ctitorite de Gherasim Timus în stil arhitectonic strain traditiei vechi, picturi în ulei pe pânze detasate, aplicate pe pereti, pesteri sapate în piatra de sihastri din Cozia, atelier de pictura si icoane; ahondaric.
Situata la 43 km nord de Piatra Neamt si la 9 km distanta de Tg. Neamt, în comuna Agapia, manastirea Agapia (de maici) poarta hramul 'Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril. În sec. XIV Sihastrul Agapie a ctitorit un schit al carui nume a ramas însa si pentru mânastirea ce s-a construit în vale de catre hatmanul Gavril, fr...


Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2024 - Referatele.org