Referat - Fabula

Categorie
Referate Romana
Data adaugarii
acum 11 ani
Afisari
8118
Etichete
fabula
Descarcari
945
Nota
5.5 / 10 - 6 voturi

-Fabula-
Câinele si cätelul
de Grigore Alexandrescu
Poet al timpului säu, dornic de schimbäri sociale, de izgonire a tiraniei si de instaurare a dreptatii, Grigore Alexandrescu (1814-1885) isi exercitä spiritul combativ in poezia si proza de cälätorie. El luptä cu mijloacele puse la indemânä de satirä si mai ales de fabulä cu scopul de a indrepta relele intocmirii sociale fiind considerat unul dintre marii fabulisti români.
A apelat la modele clasice precum : La Fontaine, Voltaire si Krilov, izbutind totodatä sä fie original in multe fabule : Câinele si cätelul, Boul si vitelul, Lupul Moralist.
In aceste adevärate comedii satirice in miniaturä, inclinatia spre teatru a lui Grigore Alexandrescu este evidentä .
Fabula, ca specie literarä, este o creatie epicä in versuri sau in prozä, in care autorul, prin intermediul animalelor, plantelor sau obiectelor personificate, satirizeazä defecte sau moravuri omenesti cu scopul de a le indrepta.
Fabula Câinele si cätelul satirizeazä dorinta celor care vor sä parvinä prin orice mijloace.
Duläul Samson criticä mândria desartä a celor mai putin puternici si pledeazä pentru egalitate. El aduce in discutie exemplul tärilor civilizate si propriul säu exemplu. Cätelul Samurache isi exprimä aprobarea. Duläul il jigneste si il amenintä pe cätel explicându-i adeväratul sens al egalitätii.
Morala este simplä : Nu trebuie sä däm crezare spuselor celor puternici, care doresc egalitatea numai cu cei mai puternici decât ei.
Ceea ce constituie esentialul acestei fabule este tipologia personajelor. Samson simbolizeazä dorinta de parvenire väditä in discursul nesincer prin care cautä sä-i impresioneze pe ascultätorii säi. Minciuna il ajutä sä-si sustinä ideile si pozitia. Afisând o falsä modestie, el cautä sä atragä multimea de partea sa, vrând sä-i convingä pe cei simpli, care nu cunosc bine situatia si pot fi usor manevrati si päcäliti de falsii politicieni.
Samurache este cel care cade pradä primul ipocriziei si falsitätii lui Samson. Naiv si increzätor, el este atras de cuvintele promitätoare ale duläului “care lätra foarte tare”. Numele lui “Samurache” sugereazä un om slab, naiv, care greseste numai in mäsura in care crede promisiunile mincinoase ale lui Samson si nu asteaptä sä vadä faptele acestuia care sä-i probeze cuvintele.
Al treilea personaj este “un bou oarecare”, un personaj neutru, care nu intervine in discutie. El ascultä cu nepäsare cuvintele lui Samson si faptul cä nu participä la discutie, poate demonstra cä reprezintä clasa nobililor, dar nu prin nastere, asa cum sunt vechii boieri : “lupii, ursii si boii”, pe care Samson ii dispretuieste.
Morala este simplä : duläul dorea egalitate cu cei mai puternici decât el, iar in fata celor slabi dorea sä mentinä diferenta de pozitie socialä, ca o certificare a puterii sale.
Aceastä creatie, bazatä pe dialog, are caracterul unei mici scenete. Naratiunea este realizatä prin succesiunea de secvente care tin de intâplarea petrecutä in lumea animalelor.
Dialogul insä rämâne modul de expunere dominant si principalul mijloc de caracterizare a personajelor. Replicile vii dinamizeazä naratiunea, transpunând intâmplarea intr-o micä scenetä, plinä de viatä si umor.
Figurile de stil utilizate in mod echilibrat conferä si ele nota unui stil viu si natural prin care animalele dobândesc insusiri umane, printre care si defecte pe care autorul le criticä. Personificarea, insä, este figura de stil dominantä, prin care se realizeazä un transfer dinspre lumea animalelor inspre lumea oamenilor, cu toate defectele care existä aici si pe care fabula ni le dezväluie pentru a ne atrage atentia si pentru a le indrepta.
Versurile au o mäsurä inegalä, purtând amprenta dialogului. Rima este in general imperecheatä, poetul nerespectând-o totusi in jocul firesc al replicilor. Versurile care exprimä cuvintele lui Samurache au o rimä incrucisatä, parcä pentru a fi in discordantä cu spusele lui Samson. Ritmul fabulei este neregulat, exprimând tonalitatea diferitä a dialogului, a sentimentelor protagonistilor.
Aceastä creatie reprezintä o fabulä datoritä aparitiei moralei care are un mesaj educativ.
...


Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2024 - Referatele.org