Referat - MS-DOS - comenzi cu referire la fisiere

Categorie
Referate Informatica
Data adaugarii
acum 15 ani
Afisari
3140
Etichete
msdos, comenzi, referire, fisiere
Descarcari
538
Nota
5 / 10 - 2 voturi

SISTEMUL DE OPERARE MS-DOS - Comenzi cu referire la fisiere
1. COPY (i) - copiaza unul sau mai multe fisiere.
copy [d1:] cale [d2:] [cale] [/v] [/a] [/b]
Sintaxa:
copy cale + cale + ... + cale
d1: cale - de unde se copiaza;
d2: cale – destinatia;
/v - face verificare la sfârsitul copierii (citeste ce a scris si compara cu sursa);
la sursa: /a - se copiaza pâna la EOF;
/b - se copiaza si EOF.
Aceste optiuni sunt valabile numai pentru fisierele ASCII.
la destinatie: /a - se adauga EOF copy f1.txt/a f2.txt
/b - nu se adauga EOF copy f1.x b:
Copy CON fisier - formeaza un fisier cu tot ce tastez - se încheie cu CTRL/Z;
Copy CON AUX - tot ce se tasteaza merge la unul din cele doua posturi asincrone (unde poate fi un alt PC);
Copy AUX fisier - tot ce vine pe postul asincron merge într-un fisier;
Copy fisier LPT1 - tot ce e în fisier merge la imprimanta;
- a doua sintaxa permite concatenarea de fisiere:
Exemplu: Copy f1.txt + f2.txt f3 (concateneaza f1 cu f2 în f3)
2. XCOPY (E) - copiaza grupuri de fisiere si directoare, inclusiv subdirectoare.
xcopy [d1:] cale [d2:][cale][/a][/d: mm-dd-yy][/e][/m][/p][/s][/v]
- d1: cale – sursa;
- d2: cale – destinatia;
- /a - copiaza doar fisierele cu bitul de arhivare pe 1 (bit A = 1);
- /d - se copiaza doar fisierele modificate dupa data indicata;
- /e - permite copierea si a subdirectoarelor goale;
- /m - copiaza fisierele cu bitul de arhivare pe 1 si -1 pune pe 0;
- /p - cere confirmarea de copiere;
- /v - verifica dupa copiere;
- /s - permite copierea si a subdirectoarelor;
Exemplu: *copy a: b:/s/e
3. BACKUP (E) - permite salvarea unor fisiere de pe un disc pe altul;
- suportul pe care se face salvarea nu este accesibil sistemului de fisiere (pentru aceasta este nevoie de operatii de restaurare); el este un suport de arhivare.
backup d1: [cale] d2: [/s][/m][/a][/d: mm-dd-yy][/t: hh:mm:ss][/f]
/s - salveaza inclusiv subdirectoare;
/m - salveaza fisierele care s-au modificat de la ultima salvare;
/a - permite adaugarea de fisiere la cele existente;
/d
 - se salveaza doar fisierele modificate dupa data sau ora indicate;
/t
/f - permite formatarea discului d2: (destinatia);
Exemplu: backup\noi\*.* a:/a/m
- salveaza tot din directorul noi pe a: prin adaugare si numai cele modificate.
4. RESTORE (E) - face operatia inversa lui BACKUP (restaureaza fisierele).
restore d1: [d2:][cale][/s][/p][/b:mm-dd-yy][/a:mm-dd-yy][/m][/n]
 
before after
- d1: - discul de arhivare;
- d2: - discul pe care se face restaurarea;
- /s - restaurarea tuturor fisierelor din subdirectoarele directorului curent;
- /p - permite purtarea unui dialog (daca se doreste sau nu restaurarea - pentru cele cu modificari);
- /b - restaureaza numai fisierele modificate la sau înaintea datei specificate;
- /a - restaureaza fisierele modificate la sau dupa data specificata;
- /m - restaureaza fisiere modificate;
- /n - restaureaza toate fisierele ce nu exista pe discul destinatie;
restore a: c:\*.*/s
5. COMP (E) - permite compararea continutului a doua fisiere (compararea
oprindu-se în momentul în care cele doua fisiere difera);
- se foloseste când copiem un fisier si vrem sa ne convingem ca
cele doua copii sunt identice.
comp [d1:]cale[d2:]cale
Exemplu: comp a:f1.* b:
6. FC (i) - permite compararea unor fisiere.
- fisierele text le compara linie cu linie;
- fisierele binare le compara octet cu octet;
- se continua compararea si dupa gasirea unor diferente face
resincronizare dupa o linie identica.
fc [optiune] fis.1 fis.2
 /A - se indica diferentele si locul lor;
/C - se trateaza toate literele ca fiind mari (nu da diferente);
/N - numeroteaza liniile cu diferente ;
Ex.: fc f1.text fc.text  dif.txt
7. RENAME (i) - permite schimbarea numelui unui fisier.
rename [d:]cale nume nou
- prin cale se indica, de fapt, numele vechi.
8. DELETE (i) - permite stergerea unui fisier.
del era cale
9. TYPE (i) - afisarea pe display a continutului unui fisier.
type [d:]cale
10. PRINT - permite tiparirea la imprimanta a unui fisier în paralel cu executia altui
program.
print[d:]cale][/d:disp][/2 valoare][/t][/c][/p]
- la PRINT...


  • Referate asemanatoare

Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2024 - Referatele.org